מזה כעשור מפעילה רשת נעם- צביה תוכנית לימודים בחינוך הלשוני לכיתות א'-ו'.

כיום התוכנית נלמדת בכ- 25% מבתי הספר הממ"ד בארץ, וכן בת"תים שונים.

התוכנית מציעה למורה ולתלמידים דרכים דידקטיות להבנה, לביסוס הידע הנלמד, לתרגול וליישום של מיומנויות הלמידה. התכניות מלוות במדריך למורה מפורט המלווה את המורה משלב ההקניה ועד לאבחון.


הלמידה בחוברות מזמנת קריאה, כתיבה, הבעה בכתב והבעה בע"פ, והטקסטים הנלמדים מייצגים סוגות שונות ותכנים המתאימים לעולם הילד ולעולם התורני. החוברות מעוצבות בצורה אסתטית בשילוב תבניות ודמויות החוזרות על עצמן ומלוות את התלמיד בתהליך הלמידה.

בכל תכנית:

• גיוון דרכי הוראה

• הוראה שיטתית ומוסדרת

• התייחסות לשונות הלומדים

• שימוש בסביבה לימודית כמקדמת כתיבה

• חינוך לערכים דתיים ולאומיים


לקראת שנה"ל תשע"ד חברה הרשת להוצאת הספרים יבנה- בונוס בשותפות מלאה.

כדי לקדם את התוכנית בבתי הספר בארץ, ולשפר את איכות השירות ללקוחות הקיימים כיום.


לפרטים בדבר התוכנית ניתן לפנות ישירות לחברת בונוס:

1-800-20-21-41

www.bonusbooks.co.il
לקרוא ולהבין בנעם - חוברות להקניית חינוך לשוני המותאמות לציבור הדתי
  שיווק והפצה: בונוס הפצות | הירדן 3, ת.ד 13182, א.ת צפוני יבנה 81228 
  טלפון 9331170-08 או 9321622-08 פקס 9331181-08
            מייל: bonus@bonusbooks.co.il